vedení stavby, řízení prací a dodávek stavby

 

Reference:

ISPA: ROZŠÍŘENÍ KANALIZAČNÍHO SYSTÉMU MĚSTA OSTRAVY

Stavba I: Kompletace kanalizačních sběračů


Kanalizační sběrače 17,8 km
(z toho ražba štítem DN 2000 v délce 1,4 km, mikrotuneláž ISEKI v délce 1,1 km)
Dvě čerpací stanice splaškových vod (Ostrava-Muglinov, Ostrava-Polanka)
Oprava asfaltových krytů komunikací a zpevněných ploch 40 000 m2

Náklady 575 mil. Kč, stavba financovaná ze 67% EU

 

Project manager stavby (Zhotovitele)

 

Objednatel – Statutární město Ostrava, Inženýr stavby – sdružení Halcrow Group a Technoprojekt, Implementační agentura – Centrum pro regionální rozvoj ČR

 


Další: Technická a inženýrská činnost