technická pomoc při řešení oprav a investic, kontrola projektové dokumentace, zpracování tendrových podmínek pro výběr dodavatele, výběrová řízení - tendr na projektanta/dodavatele, spolupráce při zpracování smlouvy o dílo, kontrola/inspekce stavu nemovitosti/objektu/budovy/bytu, stanovení defektů/vad apod.

 

Reference:

Výběrové řízení:

Expanze administrativních ploch (Office) Bang & Olufsen

- úprava tendrových podmínek a koordinace 2. kola výběrového řízení na dodavatele stavby (pro Technoprojekt)

 

Kontrola projektové dokumentace:

32. BUDOVA – POLYFUNKČNÍ OBJEKT, Zlín

- stavební část DSP (dokumentace pro stavební povolení), stavební část DPS (dokumentace pro provedení stavby)

 

Rekonstrukce činžovního domu Ovenecká 19, Praha - Holešovice,

Rodinný dům č.p. 2303 v Horní Šárce

- stavební část DPS (dokumentace pro provedení stavby)

 

Rekonstrukce Přerov Tržní 1 na administrativně podnikatelský objekt

- stavební část DSP (dokumentace pro stavební povolení)